Кормовые добавки

SELECT t1.`id`, t1.`title`, t1.`alias`, t1.`catid`, t2.`value` as type
                  FROM `#__content` as t1
                  LEFT JOIN `#__fields_values` as t2 ON t2.`item_id` = t1.`id`
                  WHERE t1.`catid` = 12 AND `language` = 'ru-RU' AND `field_id` = 5 AND `state` = 1 ORDER BY t1.`ordering` ASC
Array
(
  [0] => 305
  [1] => 362
  [2] => 290
  [3] => 19
  [4] => 18
  [5] => 17
  [6] => 16
)
SELECT t1.`id`, t1.`title`, t1.`alias`, t1.`catid`, t2.`value` as type
                  FROM `#__content` as t1
                  LEFT JOIN `#__fields_values` as t2 ON t2.`item_id` = t1.`id`
                  WHERE t1.`catid` = 13 AND `language` = 'ru-RU' AND `field_id` = 5 AND `state` = 1 ORDER BY t1.`ordering` ASC
Array
(
  [0] => 306
  [1] => 361
  [2] => 282
  [3] => 23
  [4] => 24
  [5] => 25
  [6] => 26
)
SELECT t1.`id`, t1.`title`, t1.`alias`, t1.`catid`, t2.`value` as type
                  FROM `#__content` as t1
                  LEFT JOIN `#__fields_values` as t2 ON t2.`item_id` = t1.`id`
                  WHERE t1.`catid` = 14 AND `language` = 'ru-RU' AND `field_id` = 5 AND `state` = 1 ORDER BY t1.`ordering` ASC
Array
(
  [0] => 369
  [1] => 368
  [2] => 367
  [3] => 366
  [4] => 365
  [5] => 364
  [6] => 325
  [7] => 322
  [8] => 326
  [9] => 304
  [10] => 313
  [11] => 316
  [12] => 319
  [13] => 291
  [14] => 22
  [15] => 20
  [16] => 33
  [17] => 32
  [18] => 31
  [19] => 30
)
Добавки для КРС

Добавки для корма животных в России. Химические и органические

Кормовые добавки растительного происхождения

Производство добавок для кормов в России

Производитель добавок в корм животных

Минеральные добавки в корм животных

Корма растительного происхождения для животных

Добавка к корму животных: для птиц, свиней, КРС, рыб